skeppet vasa

Regalskeppet Vasa I januari började Vasa att byggas. Mycket virke gick åt som hämtades från Ängsö i Mälaren samt från den småländska kusten. Eftersom man inte hade några ritningar på den här tiden låg det på byggmästaren att se till att skeppet fick sin rätta form. Vasa var ett så kallat regalskepp vilket innebar att. I Stockholm år håller det stora krigsfartyget Vasa på att byggas. Det blir problem och förseningar men snart är hon klar för avfärd. Delvis animerad serie som bygger på material från dramadokumentären "Vasa " av Anders Wahlgren. Vasa, eller Wasa, är ett svenskt örlogsfartyg som kantrade och sjönk utanför Beckholmen i Stockholms inlopp på sin jungfruresa, söndagen den 10 augusti Efter några tidiga misslyckade försök att bärga henne på talet, glömdes Vasa i stort sett bort. Skeppets ungefärliga position förblev känd in på mitten av  ‎Historisk bakgrund · ‎Bygget · ‎Vasa som vrak · ‎Eftermäle.

Skeppet vasa Video

Regalskeppett Vasa Del 1/3 - Stockholm

Skeppet vasa - och

För att säkra Sveriges intressen och för att kunna föra effektivt krig mot Polen krävdes en stark östersjöflotta. Efter det började arbetet med att slutföra väderdäcket, akterkastellet , galjonen och riggen. Ärkefienden Danmark hade en slagkraftig styrka att sätta mot Sverige, men eftersom Kristian IV hade drabbats av svåra förluster under talet blev det aldrig något reellt hot. Seglen tillverkades främst av hampa och delvis av lingarn. När skeppet var klart hade det blivit ett av de kraftfullaste skepp någon sett. Detta ledde till en markant ökning av antalet föremål, avesta karta den nuvarande arne qvick, som delvis är tillgänglig på nätet, består av över 26 objekt. Var tionde man i varje by skulle hjälpa till i kriget. När Vasa bärgades Ett skepp som legat i vatten så länge som Vasa kan man inte bara låta torka i luften. Idag kan man se på skeppet i Vasamuseet i Iskallt uppdrag. När Vasa byggdes var hon avsedd att bli en symbol för Sveriges militära och beck hämndens pris makt, vilket även inbegrep Gustav II Adolfs auktoritet som krigarkung. Två skepp eller gamla skeppsskrov sattes parallellt på vardera sidan av vraket och rep försedda med ankare sänktes och fästes i vraket. Om de nedre kanonportarna varit stängda, hade kanske katastrofen kunnat undvikas. skeppet vasa