stockholm gotland

Stockholm-Gotlands medlemsservice. Kontakta vår medlemsservice om du har frågor kring ditt medlemsskap: inträden, uträden, adressändringar, avgifter, försäkringar etcetera. Telefontider: Mån–Torsd: –, 13–, Fredag: – Vanliga frågor och svar · 10 Välkommen till Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland. I dag fanns regionråden Björn Jansson, Stefaan de Maecker och Eva Nypelius på plats när den så kallade indelningskommittén presenterade sitt förslag på ny region- och länsindelning i Sverige. Som väntat föreslår kommittén att Region Gotland ska slås samman med Stockholms läns landsting, som.

Stockholm gotland - med vatten

Tidtabell Varför får jag ingen träff på min tidtabellssökning? Om du vill du skicka en förhandlingsframställan: Från klockan Ange klockslag för planerad upphämtning. Cancerdiagnoser Här finns vårdprogram, registerdata, läkemedelsregimer och kontakter för respektive diagnos. På övriga linjer kan vi ta med cyklar i mån av plats. Då får Region Gotland möjlighet att framföra mer konkreta synpunkter på förslaget. stockholm gotland