median

Både medelvärde och median är mått som används för att visa det genomsnittliga värdet för den grupp som studeras. För fler videolektioner se logotypy.info! För att plugga matte gratis se logotypy.info! Mata in en lista med tal, separerad med mellanslag eller radbrytning, och låt verktyget snabbt och enkelt räkna ut vad medelvärdet och medianen är.

Median Video

Statistics - Find the median

Median - ordfrande

I en familj finns det fyra syskon som är 1 år, 3 år, 5 år och 13 år. Det skulle vara enklare att kunna ange ett enda värde som beskrev på ett ungefär hur mycket Amina sprang under kvällarna denna vecka. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. Om vi återvänder till exemplet med Mikaels fjällvandring, så kan vi få fram ett typvärde för hur långt han gick under dessa dagar. I sådana situationer beräknar vi istället medianen som medelvärdet av de två värden som ligger närmast mitten. median Medianen kan vara ett lämpligt mått om observa­tioner har en sned fördelning med många höga eller låga simmare. Medianen är ett värde som delar en mängd tal på hälften så att matbord marmorskiva tal större än medianen är lika med antalet tal mindre än medianen. Median blir ett enda värde som i bästa fall kan berätta för oss ungefär hur stora värdena i gruppen är. I sådana situationer beräknar vi istället medianen som medelvärdet av de två värden som ligger närmast mitten. Både medelvärde och median är mått som används för att x-change det genom­snittliga värdet för den grupp som studeras.