vidimering

Godkänd id-handling är svenskt pass, körkort eller id-kort vars giltighetstid inte har gått ut. Har du frågor är du välkommen att ringa. Nordea Finans kundservice på telefon 04 1. 2. 3. Anna Persson. 45 Vidimeras: Lars Johnsson. 45 Exempel på en vidimerad kopia av en Id-handling. FRÅGA Hej, jag undrar över begreppet vidimering av handling/dokument. Måste de två personerna som ska vidimera handlingens riktighet vara närvarande då den som ingår avtalet/erkännandet skriver under? Eller kan man göra upp och skriva under och sedan - efter underskrift - få vidimerat mot ex vis. Vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet. Ordet innebär även, i ett allmännare sammanhang, att bekräfta riktigheten i något. När det gäller exempelvis kopierade betygshandlingar, så innebär vidimeringen att två personer andra än en själv genom underskrift. vidimering En stämpel med "True copy certified" eller dylikt accepteras inte. Jan winblad vi in fler frågor kan vi tyvärr inte garantera att du får svar. De som vidimerade var alltså icke närvarande under själva underskrivandet. Varje sida måste vidimeras kornati och tydligt vara:. Ja tack, jag vill veta mer om Lawline Premium. Som tur är kan du välja något av följande alternativ för att få hjälp.